Woonverzekeringen in België

Brandverzekering, opstalverzekering, de Belgische familiale verzekering, ... Welke bescherming heeft u nodig voor uw woning in België?

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland kennen we de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). Deze heet in België burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) of familiale verzekering en is niet wettelijk verplicht. Ze vergoedt de schade die u of een van uw gezinsleden aan derden berokkent. Denk bijvoorbeeld aan uw kind, dat de bal door de ruit van de buren schiet.

Brandverzekering

Niet verplicht, maar wél noodzakelijk voor uw huis! Deze verzekering dekt zowel uw opstal (dus de woning zelf) als uw inboedel. U bent dan ook niet alleen verzekerd tegen brand, maar ook tegen andere risico’s: diefstal, blikseminslag, ontploffingen, storm, hagel, waterschade, glasbreuk…

Schuldsaldoverzekering

In Nederland beter bekend als overlijdensrisicoverzekering. Ook deze is niet verplicht, maar wel aan te raden als u samen met uw partner een hypothecaire lening aangaat. Zo bent u beiden beschermt voor het geval dat een van u overlijdt: afhankelijk van de gekozen formule wordt de hypotheek dan volledig of gedeeltelijk ingelost.

Opgelet: veel banken stellen voor het toekennen van een woonlening de voorwaarde dat u een schuldsaldoverzekering afsluit, al dan niet bij hen.

Overlijdensverzekering

Hiermee bent u er zeker van dat als u overlijdt een bepaald kapitaal uitgekeerd wordt aan de door u aangewezen begunstigde. Zo hebben uw nabestaanden geen financiële zorgen. Het kapitaal is vrij te besteden en kan onder meer van pas komen voor de begrafeniskosten, de successierechten, de aflossing van de huur of een hypothecaire lening, de studies van de kinderen. Of als bescherming tegen inkomensverlies.