Rijbewijs halen in België

Verhuist u naar België, dan is uw Nederlands rijbewijs nog perfect geldig. Maar als u het moet laten vernieuwen, kiest u beter voor een Belgisch rijbewijs want dat is goedkoper dan een rijbewijs aanvragen in Nederland.

Komt u in aanmerking?

Het Belgisch rijbewijs is toegankelijk voor de volgende categorieën:

 • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven documenten:
  • identiteitskaart van Belg of vreemdeling
  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de EU
  • attest van immatriculatie
 • Personen die bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende ten minste zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument
 • De personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven documenten:
  • diplomatieke identiteitskaart
  • consulaire identiteitskaart
  • bijzondere identiteitskaart

Hoe behaalt u uw rijbewijs?

U moet slagen voor een theoretische en praktische examen in de bevoegde examencentra, medisch geschikt bevonden worden en niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen voor de beoogde categorie. U moet bovendien de wettelijk voorziene scholing genoten hebben, hetzij in een erkende autorijschool, hetzij onder 'vrije begeleiding'.

Voor het verkrijgen van een rijbewijs ‘categorie B’ (personenwagen), moet u een verplichte stageperiode van drie maanden doorlopen met een ‘voorlopig rijbewijs’ alvorens tot het praktisch examen te worden toegelaten. Het bezit van een bepaalde rijbewijscategorie kan ertoe leiden dat u vrijgesteld bent voor een theoretisch examen.

Is uw Nederlands rijbewijs nog geldig?

Eenmaal de datum 'vernieuwen voor' op uw Nederlands paspoort is verstreken, verliest dit document zijn geldigheid. U moet dan een attest opvragen bij de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer, Unit Rijbewijzen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Nadien kan het document omgewisseld worden. Als uw Nederlands rijbewijs verloopt terwijl u al in België woont, moet u ook een attest opvragen bij de Nederlandse RDW. Met dat attest kunt u in uw nieuwe gemeente een Belgische rijbewijs aanvragen.