Huishoudhulp aanwerven

U heeft drie mogelijkheden om tegen interessante voorwaarden werknemers aan te nemen zonder dat u een beroep hoeft te doen op zwartwerk: de dienstencheques, een PWA-contract (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) en het aanwerven van een huisbediende.

Huisbediende

Als u voor een huisbediende kiest, neem dan contact op met het gewestelijke kantoor van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Dienstencheques

Dienstencheques worden door de overheid gesubsidieerd, zodat u een beroep kunt doen op een erkend bedrijf om werken of diensten te laten verrichten door een werkkracht met arbeidscontract. Het gaat om schoonmaakwerkzaamheden, strijken, boodschappen, vervoer van personen met beperkte mobiliteit, enzovoort. Om dienstencheques te gebruiken, schrijft u zich eerst in bij de firma Sodexo, waar u ook de dienstencheques koopt.

PWA-Contract

Voor activiteiten die niet tot het systeem van de dienstencheques behoren, kunt u een beroep doen op een PWA-werkkracht: tuinonderhoud, kinderoppas, ziekenzorg, opvang van bejaarden of gehandicapten, administratieve formaliteiten, enzovoort.

Om een PWA-werkkracht aan te nemen, vult u in het PWA-kantoor van uw gemeente een PWA-formulier in. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap stuurt u daarna een werkkracht of geeft u de naam van een PWA-werkkracht. U geeft de werknemer voor elk gewerkt of begonnen uur een PWA-cheque. Het PWA vermeldt op uw formulier de prijs van een cheque. Als u de PWA-cheques op uw naam laat zetten, heeft u recht op een belastingvoordeel. Het PWA kan eisen dat u bijdraagt in de verplaatsingskosten van de werknemer.