Drie manieren om te scheiden

U kunt alleen of samen met uw echtgenoot/echtgenote beslissen om te scheiden. Afhankelijk van de situatie, heeft u drie mogelijkheden: de feitelijke scheiding, de scheiding van tafel en bed of de echtscheiding.

Eerste optie: feitelijke scheiding

Dit is geen door de wet georganiseerde procedure. Er zijn geen eenvormige rechtsgevolgen aan verbonden. Wel houdt de overheid op diverse vlakken (bijvoorbeeld fiscaal) rekening met de feitelijke scheiding. U blijft getrouwd, met alles wat dat kan inhouden. Ook huwelijksplichten zoals trouw, plicht tot bijstand en bescherming van de gezinswoning blijven bestaan.

Tweede optie: scheiding van tafel en bed

U en uw partner kunnen om diverse redenen geen echte scheiding wensen. Jullie kunnen dan een scheiding van tafel en bed aanvragen. Het huwelijk blijft bestaan, maar een aantal huwelijksrechten en -plichten vervalt. De plicht tot samenwonen bestaat niet meer en goederen worden gescheiden.

Derde optie: echtscheiding

Als u kiest voor een echtscheiding, wordt het huwelijk volledig ontbonden. Er bestaat voor de wet dan geen enkele band meer tussen u en uw echtgenoot/echtgenote.