Hospitalisatieverzekering in België

Woont u als Nederlander in België, dan heeft u verschillende opties om uzelf en uw gezin te beschermen in geval van een hospitalisatie.

Ongevallenverzekering

De verzekeraar komt tussen bij ongeval, ongeacht of u in fout bent of niet. Bedienden of ambtenaren kunnen opteren voor een formule beperkt tot het privéleven. De polis omschrijft de omvang van de waarborg in geval van een sportongeval of bij gebruik van een vervoersmiddel, zoals een auto of motor. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit en overlijden.

Ziektekostenverzekering in België

De basis ziektekostenverzekering in België is redelijk uitgebreid, maar er is geen dekking voor ziekenhuisopnames voorzien. Daarom sluit u best een aanvullende hospitalisatieverzekering af. Deze kunt u naar wens uitbreiden, zodat vrijwel alle medische zorgen gedekt worden.

Gewaarborgd inkomen

De verzekering gewaarborgd inkomen biedt bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte of een ongeval. Deze verzekering voorziet in een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert, bovenop de tegemoetkoming van de sociale zekerheid.

Let wel: het is belangrijk om het gewaarborgde bedrag zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw gezin (bijvoorbeeld lopende leningen) en uw levensstijl. Keur’s Adviesgroep kan u hierbij begeleiden.