De huisarts: uw eerste zorgverstrekker

In België zijn artsen (médecins) uitstekend opgeleid en blijven ze via verplichte bijscholing op de hoogte van de laatste medische ontwikkelingen. Toch gaat u bij de keuze van een nieuwe huisarts beter niet over één nacht ijs.

Waar vindt u een geschikte huisarts?

Artsen in uw stad of gemeente vindt u snel via de website www.goudengids.be. Maar nog beter, is om rond te vragen bij vrienden, buren en collega’s. Belgische artsen staan niet altijd open voor vragen of discussies over uw behandeling of bezorgdheden. Dus het kan even duren voordat u een huisarts vindt waarbij u zich goed voelt.

Ga kennismaken

Het is normaal om een eerst een vrijblijvende afspraak te maken om te kijken of zijn/haar manier van werken u bevalt. Deze kosten worden doorgaans door uw private zorgverzekering vergoed.

Met of zonder afspraak?

Belgische huisartsen werken meestal volgens een systeem van enerzijds inloopconsulten en anderzijds afspraken (rendezvous). Denk eraan dat als u zonder afspraak naar de huisarts gaat, u in de wachtkamer moet wachten en het even kan duren voordat u aan de beurt bent. Een afspraak met een huisarts kunt u vaak nog op dezelfde dag vastleggen. Wenst u een specialist te raadplegen, dan kan de wachttijd oplopen tot enkele weken of maanden.

Ook thuisbezoek mogelijk

Ook huisbezoeken zijn mogelijk in België. Sommige huisartsen geven hier zelfs de voorkeur aan. Vergeet wel niet tijdig te bellen als u nog een huisbezoek wil regelen voor dezelfde dag.

Huisarts van wacht

Buiten de kantooruren, in het weekend of tijdens vakantieperiodes, kunt u meestal niet terecht bij uw huisarts. In dat geval is er een huisarts van wacht (médecin de garde). Deze vindt u online, in lokale kranten of buurtpublicaties, of via het antwoordapparaat van uw huisarts als die zelf niet beschikbaar is. Dikwijls heeft de huisarts van wacht bovendien toegang tot de bestanden van uw huisarts of tenminste kennis van zijn behandelingsmethodes.

Gespecialiseerde onderzoeken

De huisarts kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde arts voor verder onderzoek of een aangepaste behandeling. De resultaten van een onderzoek worden in principe altijd door de huisarts zelfs meegedeeld. Röntgenfoto’s, scans en mammogrammen worden meestal rechtstreeks aan de patiënt meegegeven om naderhand met de huisarts te bespreken.

Indien u dat wenst, kunt u ook rechtstreeks een afspraak maken met een specialist, zonder tussenkomst van uw huisarts.

Directe betaling

In België is het heel gewoon om uw huisarts onmiddellijk te betalen (cash en meestal kunt u ook pinnen). Klinieken en apothekers accepteren soms creditcards. U ontvangt na betaling een getuigschrift van de verstrekte hulp (een soort kwitantie). Dit brengt u binnen bij het ziekenfonds. Heeft u daarnaast nog een private zorgverzekering? Check dan op voorhand welke formulieren de arts eventueel voor u moet invullen om uw vergoedingen terug te vorderen.