Recht op kinderbijslag in België

Bijna elk kind dat in België woont, heeft rechtop kinderbijslag. Dat recht stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind achttien jaar wordt. Tot dan zijn inkomsten van het kind geen probleem voor de kinderbijslag. Kinderen tot 21 met een handicap kunnen een toeslag krijgen op hun gewone kinderbijslag. Studenten, jongeren met een leercontract en werkzoekende schoolverlaters kunnen tot hun 25e kinderbijslag krijgen.

Studeren en werken

Studenten kunnen werken zonder hun kinderbijslag te verliezen:

  • Onbeperkt in juli, augustus en september, als ze na de zomervakantie verder studeren, anders maximum 240 uren
  • Maximum 240 uren in het eerste, tweede en derde kwartaal

Studeren of verblijven in het buitenland

Een kind dat in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) studeert of verblijft, blijft kinderbijslag genieten.

Hoe vraag u kinderbijslag aan?

In principe vraagt de vader de kinderbijslag aan.

  • Als hij werknemer, werkloos, ziek of (brug)gepensioneerd is: bij het kinderbijslagfonds van zijn (laatste) werkgever.
  • Als zelfstandige: bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Als de vader zelfstandige is en de moeder minstens halftijds werkt, moet de kinderbijslag aangevraagd worden bij het kinderbijslagfonds van de werkgever van de moeder.

Als de vader geen beroep uitoefent en de moeder wel, vraagt de moeder de kinderbijslag aan.

Oefent geen van beide ouders een beroep uit, dan kan een ander gezinslid met een beroep de aanvraag doen. Als niemand op basis van het beroep (of werkloosheid, ziekte, pensioen) kinderbijslag kan aanvragen, kan men voor de gewaarborgde gezinsbijslag terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Begunstigde en ontvanger

De kinderbijslag is bestemd voor de opvoeding van het kind en wordt in principe betaald aan de moeder. Als moeder en vader niet samenwonen, geldt in de regel het co-ouderschap en krijgt de moeder de kinderbijslag.

Ontvangst door de moeder

De kinderbijslag is bestemd voor de opvoeding van het kind en wordt in principe betaald aan de moeder. Als moeder en vader niet samenwonen, geldt in de regel het co-ouderschap en krijgt de moeder de kinderbijslag.

Kraamgeld en adoptiepremie

Een geboorte of adoptie geeft recht op kraamgeld of een adoptiepremie (aan te vragen bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, RKW).