Lenen in België

Keur’s Adviesgroep is gespecialiseerd in leningen op maat. Daarbij gaan we na of niet meer leent dan nodig en berekenen we uw maandaflossing op basis van de gegevens van diverse bij ons aangesloten banken.

Bij ons kan u terecht voor de meest uiteenlopende leningen.

Hypothecaire lening

Dit is dé woonlening bij uitstek, ideaal voor al uw vastgoeddromen. Uw woning of bouwgrond doet hierbij dienst als waarborg voor de bank.

Dat werkt zo: als u een lening afsluit, wil de bank een waarborg. Ze wil namelijk de zekerheid dat u de schuld zal inlossen. Daarom neemt de bank een hypotheek op het aangekochte vastgoed. Dat geeft haar het recht om de woning openbaar te verkopen als u niet in staat bent om de lening af te betalen. Bij Keur’s Adviesgroep bekijken we samen welke hypothecaire lening voor u haalbaar is.

Voor het afsluiten van een hypotheek moet u langs een notaris, die een officiële hypotheekakte opstelt. Hieraan zijn kosten verbonden.

Autolening

Een autolening is een persoonlijke lening. Deze komt overeen met een financiering op afbetaling met het verschil dat een persoonlijke lening niet gekoppeld is aan een aankoopfactuur, maar dat het volledige bedrag op uw rekening wordt gestort.

Het tarief en de voorwaarden verschillen per aanbieder. Wel opgelet: een autolening is duurder dan een hypothecair krediet. Laat u daarom goed adviseren rond de actuele tarieven en mogelijkheden om de lening eventueel vervroegd terug te betalen.

Kaskrediet

Wil u financiële ruimte inbouwen voor onverwachte uitgaven? Dan is een kaskrediet misschien wel interessant. Hierbij kan u met uw alledaagse zichtrekening tijdens een bepaalde periode in het rood gaan tot een vooraf bepaald bedrag. U beslist zelf of u deze kredietlijn volledig of slechts gedeeltelijk opneemt.

Heeft u interesse in een kaskrediet? Dan moet u wel aan enkele criteria voldoen wat betreft de stabiliteit van uw inkomen en uw financiële verbintenissen. Een andere vaak gestelde eis van de bank is dat uw inkomsten gedomicilieerd oftewel gestort worden op de rekening bij de bank waar uw kaskrediet loop, zodat uw maandelijkse inkomen kan dienen om eventuele debetstanden aan te zuiveren. Bij Keur’s Adviesgroep schatten we uw situatie dan ook zo nauwkeurig mogelijk in.

Financiering op afbetaling

Voor roerende goederen (huishoudtoestellen, …) of sommige diensten (reizen, herstellingen, …) kunt u een beroep doen op een financiering op afbetaling. Hierbij ontvangt u het krediet rechtstreeks van uw bank. En bent u verplicht om de lening terug te betalen volgens overeengekomen financieringsvoorwaarden.

Denk eraan: deze kortlopende lening is duurder dan een hypothecair krediet. Laat u daarom goed adviseren rond de actuele tarieven en mogelijkheden om de lening eventueel vervroegd terug te betalen.